a Phương bị trấn lột rss a Phương bị trấn lột

Ngay sau khi vụ việc anh Hoàng Tuấn Phương, hội viên Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Odessa gặp hoạn nạn, anh Phương bị trấn cướp hết toàn bộ tiền bạc và bị đánh rất đau tại chợ cây số 7 Odessa. Chủ tịch hội ĐH Vĩnh Phú bà Nguyễn Thị Đình đã thay mặt ban chấp hành Hội ra lời kêu gọi tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ anh Phương, chỉ trong 2 ngày anh chị em trong hội đồng hương...