Hôm thứ 7, ngày 16 tháng 6, tại tp Maryupol đã diễn ra diễu binh nhân kỷ niệm 4 năm ngày giải phóng thành phố khỏi quân li khai thân Nga “DPR”.

Tư liệu video về giải phóng tp Maryupol xem >>>ở đây

Từ sáng trên đại lộ Hòa Bình thành phô đã diễu hành các phwng tiện quân sự. Các quân nhân cũng với phương tiện kỹ thuật đã diễu hành. Trên quảng trường có hàng ngàn người dân tập trung xem diễu hành quân sự.

Tới chúc mừng nhân dân thành phố Maryupol có thứ trưởng bộ nội vụ Ukraina Viacheslav Abroskin và cựu trung đoàn trưởng Vệ binh quốc gia “Azov” Andrey Biletskiy.

Lưu ý rằng ngày 13 tháng 6 năm 2014 quân đội và vệ binh quốc gia cùng các đơn vị tình nguyện quân đã giải phóng nhiều thành phố ở Donbass trong đó có thành phố Maryupol.

Từ ngày 12 tháng 4 các băng đảng vũ trang và li khai thân Nga đã chiếm nhiều thành phố ở Donbass và dưới sự điểu khiển từ Kremlin các thành phố hoàn toàn chuyển sang sự kiểm soát của chúng.

Ngày 13 tháng 6 bộ nội vụ Ukraina đã quyết định giải phóng thành phố Maryupol với tiểu đoàn xung kích Azov tấn công vào ban chỉ huy quân sự của quân li khai đồn trú trong tòa nhà của trường đại học kỹ thuật và ngân hàng Grecheskiy, cuối cùng đã giải phóng thành phố này khỏi các băng đảng tội phạm có vũ trang. Phía chiến bị bị tử vong trên 20 người.

Cùng với việc giải phóng tp Maryupol các lực lượng ATO đã thực hiện chiến dịch tấn công trên toàn lãnh thổ Donbass và dừng lại chỉ khi quân đội chính quy của Nga xâm nhập và can thiệp quân sự vào Ukraina tại khu vực Ilovaysk.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề