Tại phủ tổng thống Ukraina sáng ngày 11-9-2014 đã diễn ra lễ trình quốc thư của 12 đại sứ đang công tác tại Ukraina. Đây là lễ tiếp nhận quốc thư đầu tiên của tổng thống Poroshenko trên cương vị tổng thống. Sau khi trình quốc thư, đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Trí khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc dẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Ukraina. Lưu ý rằng, do tình hình căng thẳng, một số đại sứ của các nước đã đến Ukraina nhậm chức từ cuối năm 2013 đến nay mới trình được quốc thư.

Tổng thổng Poroshenko đã đặc biết nhấn mạnh đến quan hệ giữa Ukraina và Việt Nam. Tổng thống nói rằng mặc dù Việt Nam và Ukraina xa xôi về địa lý nhưng Việt Nam và Ukraina là hai nước đã có quan hệ truyền thống hữu nghị chặt chẽ với quan hệ kinh tế rất sâu rộng và sự gắn bó giữ 2 dân tộc lâu đời. Tổng thống nhấn mạnh Việt Nam luôn là mối quan tâm và hình ảnh Việt Nam luôn trong tim nhân dân Ukraina. Tổng thống cảm ơn những cộng đồng nước ngoài đang sống trên lãnh thổ Ukraina trong đó có cộng đồng Việt Nam đã có những ủng hộ và chia sẻ với đồng bào miền đông đang gặp khó khăn.

Được biết, trong thời gian vừa qua dưới sự chỉ đạo của đại sứ Nguyễn Minh Trí, cộng đồng Việt Nam tại Kharcop, Odessa, Kiev… đã quyên góp ủng hộ tích cực đồng bào miền đông Ukraina và cả những người Việt Nam đang lánh nạn tại các địa phương.

Phóng viên báo DNODSSA
theo P/V trực tiếp đại sứ Nguyễn Minh Trí

»Cùng chủ đề