Khối lượng sản xuất công nghiệp trong tháng 6 năm 2017 đã tăng lên so với cùng ký năm ngoái 3,8%. Cơ quan thống kê nhà nước Ukraina cho biết.

Theo các dữ liệu thống kê, trong tháng 1 tới tháng 6 năm 2017 so với cùng kỳ của năm trước (2016) sản xuất công nghiệp giảm 0,4%, trong đó ngành khai thác than giảm 6%, ngành chế biến tăng 3,6%, cung cấp điện năng, khi đốt giảm 5,6%.

Lưu ý rằng trong năm 2016 sản xuất công nghiệp cả năm tăng 2,4%, sau 4 năm suy thoái.

Năm 2012 suy thoái sản xuất công nghiệp là 0,7%, năm 2013 – 4,3%, năm 2014 – 10,1%, trong năm 2015 – 13%.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 khai thác khi đốt ở Ukraina tăng lên 300 triệu mét khối, đạt mức 10,3 tỉ mét khối, đồng nghĩa tăng 3% so với 6 tháng đầu năm 2016, báo “DT.UA.” đưa tin. Trong bài báo cũng nhấn mạnh rằng, so với 6 tháng đầu năm 2016 khai thác khí đốt ở Ukraina hiện nay tăng nhanh gấp đôi.

Nguồn: ePravda

»Cùng chủ đề