Theo Hiến pháp Ukraina Tổng thống là Tổng tư lệnh tối cao các lược lượng vũ trang (hay còn gọi là Đại bản doanh). Tuy nhiên, trong điều kiện xã hội dân sự tổng thống có phủ tổng thống kèm theo Ban hành chính với nhiều chức năng và thẩm quyền dân sự.

Xét tới hoàn cảnh có chiến tranh và thừa nhận có kẻ thù cho nên Ủy ban an ninh quốc gia và quốc phòng (SNBOU) đã quyết định thành lập riêng cho tổng tư lệnh tối cao đại bản doanh để chỉ đạo tác chiến và chỉ huy quân đội.

Thông tin được công bố trên trang website của tổng thống Ukraina.

Theo sắc luật này tổng thống phê chuẩn những quy định về Đại bản doanh của tổng tư lệnh tối cao (với mã tuyệt mật).

Thư ký SNBOU Alexander Turchinov theo quyền hạn trong quy định về Đại bản doanh của tổng tư lệnh tối cao được giao cho việc tổ chức bảo đảm hoạt động hợp lý của Đại bản doanh tổng tư lệnh tối cao khi thành lập nó.

Sắc luật này có hiệu lực kể từ khi công bố, ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Nguồn Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề