Quốc hội Ukraina cho phép các thám tử của Văn phòng chống tham nhũng quốc gia (NAB/national anticorruption burau) điều tra những vụ cung cấp thông tin thiếu chính xác bởi các quan chức trong các tờ khai về thu nhập và tài sản. Dự luật số 2873 về vấn đề này đã được quốc hội thông qua.

Theo tài liệu, điều khoản 366/1 của bộ luật hình sự (khai man thông tin) được đưa vào danh sách các điều khoản mà các nhà thám tử điều tra của Văn phòng NAB có thể tiến hành điều tra trước xét xử. Sự thay đổi này được đưa vào điều 216/5 của bộ luật tố tụng hình sự (đối tượng tố tụng, quyền tài phán).

Các chế tài có tiên liệu tù giam thời hạn tới 2 năm và tước quyền giữ một số chức vụ thời hạn 3 năm. Những quy phạm này trong luật hiện hành được đưa vào nhằm thực hiện Thỏa thuận về chính sách kinh tế-tài chính trong khuôn khổ chương trình 4 năm EFF (chương trình cấp vốn mở rộng) của quỹ tiền tệ quốc tế IMF”, – trong tờ trình quốc hội kèm theo dự luật viết.

Nguồn: “LB.ua”

 

»Cùng chủ đề