Hạ viện Mỹ đã thông qua dự án luật theo đó tiên liệu hợp tác với Ukraina trong các vấn đề bảo đảm an ninh mạng. TTX Unrinform đưa tin. >>“Укринформ”. Dự luật có 404 dân biểu bỏ phiếu thuận.

Văn bản dự luật công bố trên 6 trang. Theo đó Ukraina sẽ nhận được sự giúp đỡ để hoàn thiện chiến lược an ninh mạng trong không gian tin học toàn cầu. Đồng thời Mỹ sẽ tiến hành những bước cụ thể theo hướng bảo đảm an ninh mạng cho Ukraina.

Quốc hội Mỹ muốn nói tới tăng cường bảo đảm an toàn các mạng thông tin của chính phủ Ukraina, giảm thiểu sự phục thuộc và các hệ thống và công nghệ thông tin của Nga, đồng thời mở rộng khả năng cho Ukraina trên bình diện trao đổi thông tin quốc tế.

Tài liệu khẳng định thiên hướng Tuyên ngôn về cộng sự chiến lược giữa Ukraina và Hoa Kỳ, theo hiệp định Budapest (1994), đồng thời cả theo sự hợp tác giữa Ukraina với NATO.

Tiếp theo sẽ xem xét dự luật  thượng viện, sau đó nó phải được tổng thống Mỹ phê chuẩn.

Như báo “Obozrevatel” đã đưa tin, trước đó đã biết rằng các Hacker Nga thường xuyên tấn công mạng tihoong tin của Ukraina, nỗ lực tìm kiếm các tài liệu quân sự mật của Hoa Kỳ.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề