Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko giới thiệu những điểm mới căn bản trong sửa đổi Hiến pháp trước khi trình quốc hội bỏ phiếu thông qua. Tuyên bố trước báo giới tổng thống Poroshenko nói đã có những áp lực từ bên ngoài trong quá trình thảo luận sửa đổi Hiến pháp.

“Một lần nữa tôi nhấn mạnh: chúng la là một quốc gia có chủ quyền, và không cho phép ai gây áp lực. Tôi tin tưởng rằng dự án những thay đổi trong Hiến pháp về các vấn đề giãn quyền trung ương, ngược lại, sẽ đòan kết nhà nước”, – Poroshenko nhấn mạnh. Theo lời tổng thống, ông không thấy ai trong số phản biện phản đối vấn đề giãn quyền trung ương (phi tập trung hóa). Người đứng đầu nhà nước lưu ý rằng nguồn gốc quyền lực duy nhất đó là nhân dân Ukraina. “Và chỉ có tổng thống và quốc hội do nhân dân bầu ra mới có thể đưa những thay đổi vào Hiến pháp”, – tổng thống Poroshenko lưu ý.  Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng giãn quyền trung ương không có nghĩa là làm yếu chính quyền trung ương trong những vấn đề mấu chốt của nhà nước.

Về giãn quyền trung ương (phi tập trung hóa)

Theo tổng thống Poroshenko dự án thay đổi Hiến pháp không tiên liệu chế độ đặc biệt cho Donbass. Tổng thống nhấn mạnh rằng giãn quyền trung ương không có nghĩa là làm suy yếu chính quyền trung ương trong các vấn đề quốc phòng, đối ngoại, an ninh quốc gia, tối thượng pháp luật và làm yếu đi tự do công dân.

Tổng thống Poroshenko tuyên bố rằng trong dự án thay đổi Hiến pháp về phần giãn quyền có tiên liệu quyền của người đứng đầu nhà nước có phản ứng ngay lập tức và giải tán các cơ quan chính quyền tự quản địa phương.

“Ủy ban hiến pháp đã thông qua quyết định sáng suốt và có trách nhiệm và tôi cám ơn họ về vấn đề này, khi cho tổng thống, tòa pháp hiến và quốc hội khả năng cùng chung nỗ lực truy cứu trách nhiệm đối với những Hội đồng (địa phương) có tuyên bố li khai, tạo ra nguy cơ cho chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia của Ukraina. Trong những trường hợp tương tự tổng thống với tư cách người bảo đảm Hiến pháp ngay lập tức đình chỉ quyền hạn của Hội đồng tương ứng hoặc là của chủ tịch hội đồng, của người đứng đầu cộng đồng, Tòa pháp hiến sẽ đánh giá về mặt tư pháp, còn quốc hội sẽ thông qua quyết định về tổ chức cuộc bầu cử bất thường”, – tổng thống Poroshenko nói.

Ủy ban Venise đã ủng hộ quy phạm này khi họ nói dùng thuật ngữ “nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn” là có cơ sở. Nhiều quốc gia dân chủ cũng có quy phạm này nhưng hầu như rất ít trường hợp sử dụng và tôi hy vọng lạc quan là ở Ukraina quyền này cũng sẽ ít sử dụng tới.

Về chế độ đặc biệt của Donbass

Theo tổng thống là Hiến pháp không tiên liệu chế độ đặc biệt của một số khu vực Donbass. “Dự án tiên liệu khả năng có một trật tự đặc biệt cho việc thực hiện quyền lực tự quản địa phương tại một số đơn vị lãnh thổ-hành chính của tỉnh Donetsk và tỉnh Lugansk mà sẽ được xác định bằng một luật riêng biệt”, – tổng thống cho biết.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề