Tổng thống Ukraina Petro Porooshenko thông báo trong khi phát biểu tưởng nhớ các anh hùng Maydan và ATO tại tp Dnipro rằng số các quốc gia đồng ý gỡ bỏ chế độ thị thực với Ukraina sẽ còn gia tăng. Tuy nhiên ông Poroshenko không cho biết cụ thể đó là những quốc gia nào.

“Còn một mục đích đầy tham vọng – ngày 11 tháng 6 Ukraina đã được mở cửa vào Châu Âu bằng chế độ phi thị thực… Một tuần trước ttooi từ Ả rập Emirates trở về và ở đó chúng tôi đã ký kết nghị định thư về chế độ phi thị thực cho Ukraina. Trong vòng hai ba tháng tới sẽ còn có một số quốc gia khác rất quan trọng đối với Ukraina tiếp tục gỡ bỏ chế độ thị thực”, – Poroshenko tuyên bố.

Lưu ý rằng, ngày 2 tháng 11 Poroshenko đã ký với Emirates nghị định thư gỡ bỏ thi thực cho các công dân Ukraina.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề