Ngày 1 tháng 12 là Ngày của các công tố tổng thống Ukraina đã phê duyệt biểu tượng mới và cờ của cơ quan này – có kiếm màu bạc và cân công lý màu vàng. Thông tin được công bố trên các trang website chính thức của các cơ quan trung ương ngày 29 tháng 11.

Xem hình biểu tượng mới và so sánh với biểu tượng cũ (dưới) >>

Cờ của cơ quan công tố hình chữ nhật màu xanh sẫm cùng với biểu tượng cơ quan kèm theo. Theo luật biểu tượng được được treo trong phòng làm việc của trưởng công tố tối cao, trong phòng họp, trên các các ngôi nhà hành chính ngành công tố và trên giải thưởng của cơ quan công tố cấp. Cờ được đặt trong phòng làm việc của trưởng công tố tối cao và được sử dụng trong những tiết mục hội họp, lễ long trọng có cơ quan này tham gia.

Lưu ý rằng Ukraina đang chuyển sang giai đoạn hủy bỏ quyền hạn điều tra của cơ quan công tố GPU để chuyển các thẩm quyền điều tra cho cơ quan điều tra nhà nước DBR kể từ ngày 20 tháng 11. Tuy nhiên do cơ quan DBR vừa mới thành lập tổng thống Ukraina đề xuất thời kỳ quá độ chuyển đổi 1 năm để quá trình này được thực hiện hoàn chỉnh, không ảnh hưởng tới điều tra tố tụng trước xét xử.

Cải cách ngành thực thi pháp luật có nhiệm vụ tách các thẩm quyền của các cơ quan trung ương sao cho các cơ quan này không chồng chéo quyền hạn và nhằm mục đích thực hiện công lý được tốt hơn. Nếu như trước đây cơ quan công tố vừa khởi tố, vừa điều tra vừa tố công trước tòa án thì nguy cơ án oan, hồ sơ giả tạo và ép cung cũng cao và vì thế sự chuyển đổi thẩm quyền là nhằm mục đích bảo đảm công lý được thực thi tốt nhất. Sau cải cách cơ quan công tố tối cao không còn thẩm quyền điều tra các vụ án nghiêm trọng cấp trung ương mà chỉ có thẩm quyền khởi tố, giám sát thực thi pháp luật và tố công là cơ bản. Các công tác điều tra, thẩm cung và lập hồ sơ chứng cứ sẽ do các cơ quan điều tra thực hiện, trước hết ở cấp cao và đối với các vụ án nghiêm trọng là do cơ quan điều tra nhà nước DBR.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề