Tổng thống Ukraina tuyên bố rằng cải cách giáo dục trung học dẫn tới viêc từng người Ukraina đều phải biết ngôn ngữ quốc gia Ukraina, mỗi người đều nói tiếng Ukraina. Tổng thống Ukraina nói trong Diễn đàn cộng đồng địa phương, kênh 112 đưa tin. >>“112 Украина”.

Tổng thống nói trước 113 thẩm phán tòa án tói cao vừa tuyên thệ

“Chúng ta đã thông qua cộc cải cách giáo dục, điều mà sẽ làm nên một sự nghiệp rất quan trọng. Không đơn giản là làm cho quá trình giáo dục trở nên hiện đại, mềm dẻo và trực tiếp. Có một điều rất quan trọng là chúng ta đưa tiếng Ukraina trở về cho người Ukraina. Vâng, khi bảo vệ các dân tộc thiểu số thì tiếng Ukraina mỗi người cũng cần phải biết vì đó là ngôn ngữ quốc gia. Thậm chs là nên biết thêm một số ngôn ngữ khác, không có vấn đề gì”, – Poroshenko tuyên bố.

Lưu ý rằng, ngày 5 tháng 9 Quốc hội đã thông qua luật về giáo dục, nói riêng là điều tiế cả vấn đề xử dụng  tiếng Ukrana trong lĩnh vực dạy học. Ngày 28 tháng 9 luật này đã có hiệu lực.

Luật Về giáo dục tiên liệu rằng trẻ em vào phổ thông kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2018 sẽ có khả năng được học tập bằng tiếng mẹ đẻ chỉ trong những năm cấp sơ cấp – 4 năm. Từ lớp 5 trở lên trẻ em phải học các môn học bằng tiếng Ukraina.

Các cơ quan chính thức của một số quốc gia có cộng đồng ngoại kiểu ở Ukraina thể hiện sự chống đối dự luật Về giáo dục vì quy phạm này của luật.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề