[Phóng sự ảnh số 2 của Hội ĐH HNN tổ chức ngày phụ nữ 20-10

Một buổi lễ chào mừng ngày 20-10 của Hội ĐH HNN tại Odessa thành công rực rỡ, nó mang lại một tinh thần … Đọc tiếp [Phóng sự ảnh số 2 của Hội ĐH HNN tổ chức ngày phụ nữ 20-10