[Phóng sự ảnh 2] Buổi gặp mặt cuối năm của Hội Đồng Hương Vĩnh Phú tại Odessa

Một buổi lễ, buổi gặp mặt cuối năm của con, em, dâu, rể Vĩnh Phú tại Odessa qua phóng sự ảnh: