[Phóng sự ảnh1] Lễ ra mắt Hội Đồng Hương Vĩnh Phú tại Odessa

Buổi lễ thành công ngoài mong đợi, với 300 đại biểu là con,em, dâu,rể quê hương Vĩnh Phú tại Odessa về tề tựu … Đọc tiếp [Phóng sự ảnh1] Lễ ra mắt Hội Đồng Hương Vĩnh Phú tại Odessa