Nghị quyết này được 118 đại biểu PACE ủng hộ, 62 đại biểu phản đối và 10 đại biểu không bỏ phiếu.

Ngay sáng ngày 25 tháng 6 đoàn đại biểu Nga đã có thể tham gia phòng họp của Đại hội đồng nghị viện Châu Âu PACE.

Đoàn đại biểu Ukraina dự định khiếu nại quyền hạn của đoàn Nga vào đêm ngày 25 tháng 6 tuy nhiên ĐHĐ PACE đã thông qua nghị quyết về thay đổi cơ chế chế tài nahwmf cho phép Nga tham gia trở lại đại hội đồng.

Thành viên đoàn Ukraina, phó chủ tịch quốc hội Ierina Geraschenko viết trên Fb cho biết, các đoàn phản đối nghị quyết này có: Ukraina, Anh, Gruzia, Ba Lan, và các nước Baltic.
Đoàn Ukraina đưa ra 200 điểm sửa chữa văn bản nghị quyết, nhưng chỉ có 1 điểm được ủng hộ.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề