Ông Vũ Đức Trường: Đánh trận năm 1979 tôi được phong quân hàm hạ sỹ trước niên hạn

Nhập ngũ tháng 5 năm 1978, tôi được vào lực lượng công an nhân Vũ Trang tỉnh Hà Tuyên, sau khóa huấn luyện … Đọc tiếp Ông Vũ Đức Trường: Đánh trận năm 1979 tôi được phong quân hàm hạ sỹ trước niên hạn