Một trong những đặc điểm tuyệt với nhất của người Ukraina là tình yêu đói với Tự Do và khả năng thích nghi với các hoàn cảnh thay đổi.

Đại sứ Pháp ở Ukraina, bà Izabelle Dumon kể trong phỏng vấn của báo Sevodnya. Nhà ngoại giao kể đã làm quen với Ukraina từ hồi năm 1992, khi Ukraina mới độc lập. Hồi đó theo bà còn sử dụng đồng “coupon” thay thế chứ Ukraina chưa có đồng tiền.

Hai năm liên tục tôi tới trại Artek để thực tập tiếng nga, đi bằng xe hơi và bằng tàu hỏa dọc theo đất nước.

“Hồi đó tôi có nhiều cảm xúc về một Ukraina tuyệt đẹp từ phong cảnh tới con người.  Khi tố tôi còn xa với với ý nghĩ là sẽ trở lại đất nước tuyệt với này với tư cách là đại sứ Pháp”, – bà Dumon kể.

“Khó nói về người Ukraina nhưng điều rõ ràng là họ tự thay đổi nhanh chóng. Chí mấy chục năm họ đã quen với chế độ kinh tế thị trường, sau đó là quen với chế độ dân chủ… Những thay đổi trê bình diện kinh tế, chính trị và địa phương là rất nhanh chóng và người Ukraina buộc phải thể hiện năng lực thích nghi. Điều này không thể không động viên chúng tôi, bởi chúng tôi muốn điều này diễn ra thường xuyên hơn.

Theo lời bà đại sứ, một trong những đặc điểm cần chú ý của người Ukraina đó là “tình yêu đối với Tự do, cái mà làm chuyển động đất nước trong nhiều thời kỳ dài cho dù bất cứ cản trở nào của lịch sử”.

“Tuy nhiên, chúng tôi cũng như nhân dân Ukrana kì vọng những đổi thay mới. Chẳng hạn nhiều điều còn phả làm trong lĩnh vực đấu tranh chống tham nhũng và cải cách hệ thống tòa án. Tôi cho rằng, đây là điều then chốt cho phép đất nước các bạn tăng nhanh tiến độ hiện đại hóa và làm cho hình ảnh đất nước minh trở nên tốt hơn trên trwowngfquoocs tế”, – bà Dumon kết luận.

Nguồn:lb.ua

»Cùng chủ đề