Quốc hội Ukraina  đã thông qua dự luật theo đó những người bị thương trên quảng trường Maydan năm 2013-2014 được hưởng chế độ ưu đãi như là những người tam gia chiến sự.

Những người bị nạn kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2013 đến 30 tháng 4 năm 2014 bao gồm bị thương các hạng, kể cả bị hại cơ thể được tiên liệu theo luật này có chế độ ngang bằng với chế độ của người tham gia chiến sự. Họ được hưởng chế độ đãi ngộ xã hội theo luật về đãi ngộ những người tham gia chiến sự.

Trong khi đó theo dự luật này những công an và binh sỹ cơ quan công lực dù có bị nạn khi thực hiện công vụ trong thời kỳ Maydan thì cũng không được hưởng chế độ này.

Lưu ý rằng theo lời cựu trưởng công tố Ukraina Yarema, trong thời gian Maydan có khoảng 700 người bị nạn các loại do phía công an và “tituski” mà họ thuê gây ra.

lb.ua

»Cùng chủ đề