Ngày 20 tháng 5 năm 2019 như đã thông báo trước quốc hội đã làm lễ đăng quang tổng thống cho ông Volodimir Zelenskiy, người thắng cử trong một cuộc bầu cử tự do ở Ukraina.

“Tôi là Zelenskiy Volodimir được ý chí nhân dân bầu làm tổng thống của Ukraina, khi nhận chức vụ này tôi long trọng tuyên thệ trung thành với Ukraina. Tôi hứa có nghĩa vụ bằng mọi việc làm bảo đảm chủ quyền và độc lập của Ukraina, lo lắng tới thịnh vượng của tổ quốc và nhân dân Ukraina, bảo đảm quyền và tự do của các công dân, tuân thủ Hiến pháp và pháp chế Ukraina, thực hiện những nghĩa vụ bì quyền lợi của tất cả nhân dân và nâng cao uy tín của Ukraina trên trường quốc tế” – Zelenskiy tuyên thệ lời hứa.

Trong phát biểu nhậm chức của mình ở quốc hội tổng thống Zelenskiy đặt ra cho quốc hội 4 nhiệm vụ trong vòng 2 tháng”

  1. Thông qua luật hủy bỏ quyền bất khả tố đối với Đại biểu nhân dân;
  2. Thông qua luật trừng trị những người làm giầu bất hợp pháp (mới đây bị tòa hủy bỏ, -nd);
  3. sửa luật bầu cử sao cho các danh sách đảng phái phải công khai danh tính, không phải chỉ dánh sách chung chung mà công khai từng người để cử tri lựa chọn;
  4. Đề nghị quốc hội cách chức: trưởng công tố tối cao, giám đốc SBU, bộ trưởng quốc phòng và đề nghị chính phủ Groisman từ chức.

Tổng thống Zelenskiy tuyên bố giải tán quốc hội sau 2 tháng. Trong 2 tháng quốc hội phải thông qua các dự luật dduwwocj tổng thống đề xuất.

Video online >>

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề