Nhà thờ Đức cha toàn thế giới ở Constantinopol đề xuất nhà thờ Nga suy nghĩ về việc từ chối quyền tự chủ của mình.

Đức cha toàn thế giới có thể hủy chế độ quyền tự chủ nhà thờ chính thống giáo Nga, nếu thấy cần thiết. Đại diện Nhà thờ Constantinopol giám mục Telminskiy Yov trả lời Đài BBC.  >>ВВС 

Một lần nữa ông đánh giá rằng, chính Đức cha toàn thế giới về mặt “tư pháp” có quyền tuyên bố chủ quyền nhà thờ.

Một nhà thờ bất kỳ nhận được chế độ tự chủ đều phải thừa nhận “quyền tối cao của Đức cha toàn thế giới” của Constantinopol, khi có những vấn đề ở cấp độ quốc tế”, – giám mục nói.

Điều này cũng liên quan tới Nhà thờ chính thống giáo Nga.

Đại diện Nhà thờ Nga gọi tuyên bố của giám mục Telminskiy cho đài BBC là điều “đáng lo ngại”.

Nhà thờ chính thống giáo Nga cho rằng tuyên bố của giám mục Telminskiy cho đài BBC là không tương thích. Thư ký báo chí của Nhà thờ Nga Alexander Volkov viết trên FB. >>Facebook

“Tuyên bố của Telminskiy Yov rất đáng lo ngại. Chúng tôi lo ngại một cách nghiêm túc về tình trạng sức khỏe của ông ấy, cả về tinh thần lẫn thể chất.

Vếu cần thiết thì chúng tôi sẽ gíup đỡ chữa bệnh cho người anh em tại một nhà dòng của chúng tôi”, – ông Volkov viết.

Về nhà thờ chính thống giáo Ukraina giám mục Telminskiy cũng có ý kiến nói rằng, không nên đạt tên nhà thờ là “Nhà thời chính thống giáo của Ukraina”, bởi vì tên gọi như thế mang màu sắc chủ nghĩa dân tộc, cần gọi là “Nhà thời chính thống giáo ở Ukraina”, bởi vì nhà thờ là Đức chúa toàn cầu. “Nhà thờ là của Đức thánh Christ (Giesu) chứ không phải của nhà nước hay dân tộc nào đó”, – giám mục Telminskiy nói.

Trước đó Đức cha Filaret nói rằng tên gọi Nhà thờ chính thống giáo của Ukraina sẽ có thể là “Đức cha xứ Kyiv”, hoặc là “Nhà thờ chính thống giáo Ukraina”.

Nói riêng, giám mục Telminskiy cũng khẳng định trong phỏng vấn cho BBC rằng, xét về luật lệ nhà thờ (canon) thì ở Ukraina chẳng còn “Nhà thờ chính thống gíao Ukraina thuộc xứ Moskoviy”, đồng thời Nhà thờ chính thống giáo Nga cần phải suy nghĩ để không từ chối chủ quyền riêng của mình, nếu như họ không thừa nhận tính tối thượng của Constantinopol, và là nhà thờ đã cấp cho họ chủ quyền.

Lưu ý rằng, trước đó Nhà thờ chính thống giáo Moskoviy và toàn Nga đã từ chối quyền tối cao của nhà thờ Constantinopol do đã thừa nhận tính tự chủ của nhà thờ chính thống giáo Ukraina bằng việc cấp cho Nhà thờ Ukraina Thánh chỉ Tomos.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề