Sự sụp đổ nước Nga bắt đầu từ khi sao Pluton đi vào dấu thiên văn Vodoley vào năm 2025. Kết quả của sự sụp đổ là một phần lãnh thổ Nga sẽ chuyển về Ukraina, nhà chiêm tinh học quả quyết.

Sự sụp đổ này bắt đầu vào năm 2025, nhà chiêm tinh học Vlad Ross cho biết.

Theo lời ông, “đây sẽ là “vết nứt” đầu tiên trong nhà nước Nga và trong chính quyền Nga”. Sau đó và cho tới năm 2040 LB Nga tan rã từng mảng thành các cộng hòa riêng biệt.

Nhà chiêm tinh học lưu ý rằng, sự sụp đổ của Liên Xô (thành trì của phe  chủ nghĩa xã hội) xảy ra sau hơn 10 năm bắt đầu cuộc chiến tranh của Liên Xô ở Afganistan và bằng cách đó xuất hiện Liên Bang Nga như hôm nay.

“Chừng 10 năm sau cuộc tấn công vào Ukraina cũng sẽ bắt đầu sự đổ vỡ chế độ Putin và nước Nga. Ông Putin vào thời điểm đó chắc chắn không còn cầm quyền.

Bây giờ nghe điều này thì có ai tin, nhưng vào năm 1991 thì cũng chẳng ai biết là Liên Xô (thành trì của phe xã hội chủ nghĩa) tan ra từng mảng, trước đó mấy năm thì lại càng không ai tin một dự báo như thế”, – nhà chiêm tinh học Ross lưu ý.

Theo lời nhà chiêm tinh học, kết quả của sự tan vỡ nước Nga thì một phần lãnh thổ của Nga sẽ trở thành của Ukraina.

“Crimea và Kuban sẽ không lấy lại được, nhưng Kyiv lại được cả phần Châu Âu của nước Nga cùng với thủ đô Moskva, nói đúng hơn là những gì còn lại của nước Nga”, – ông Ross nói thêm.

Trước đó nhà chiêm tinh học này khẳng định rằng cuộc bầu cử vào năm 2018 là chiến thắng cuối cùng của Vladimir Putin. Sau đó những cuộc xáo trộn kinh tế và cướp chính quyền sẽ xảy ra.

Nguồn: Fakty

 

»Cùng chủ đề