Nhóm tiếp xúc ba bên ở Minsk về điều tiết xung đột ở Donbass với sự tham gia của các đại diện chiến binh đã khẳng định quan điểm ngừng bắn vô thời hạn do năm học mới bắt đầu, kể từ giữa đêm ngày 29 tháng 8 năm 2018.

Thư ký đại diện Ukraina tại bàn đàm phán ba bên ở Minsk Daria Olifer thông báo.

Các bên đã nhận nghĩa vụ thực hiện các biện pháp và bước đi cần thiết để bảo đảm chế độ ngừng bắn ổn định.

“Để thanh sát các bên nhận nghĩa vụ bảo đảm sự tiếp cận của các thanh sát viên của phái bộ SMM OSCE trên toàn lãnh thổ Ukraina theo ủy quyền đã trao cho họ”, – bà Olifer nói.

Công tác thanh sát được tiến hành cả trên phần biên giới mà Ukraina chưa kiểm soát được với việc thiết lập khu vực an toàn trên biên giới, đồng thời cả ở khu vực không có vũ khí hạng nặng và phương tiện quân sự trong giới hạn của các điểm dân cư Kalmuske, Kumachove, Sahanska và Novooasov.

Vấn đề trở lại tuyến phân cách được thiết lập bởi tho9ar thuận ngày 19 tháng 9 năm 2014 được thảo luận gay cấn.

Lưu ý rằng, trong những ngày qua chiến binh đã 24 lần nhả đạn vào quân đội Ukraina ở khu vực OOS, kể cả 4 lần bằng pháo bị cấm theo thỏa thuận ở Minsk.

Báo chí đưa tin cho biết sáng sớm ngày 23 tháng 8 chiến binh đã nỏ súng tấn công quân đội ở khu vực Crymske gây thiệt hại lớn. Hai bên giao tranh và đều chuốc thiệt hại. Riêng phía quân đội có 4 binh sỹ tử vong.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề