Ngày 8 tháng 5 ở Ukraina kỷ niệm Ngày tưởng nhớ và hòa giải – tưởng nhớ các nạn nhân trong chiến tranh thế giới thứ 2 – 1939-1945,

Trước đây truyền thống xô-viết là Ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít và được kỷ niệm vào ngày 9 tháng 5 hàng năm.

Ngày 8 tháng 5 năm 1945 là ngày phát xít Đức đầu hàng đồng minh. Và ngày này được xem như Ngày chiến thắng chủ nghĩa quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Ở Ukraina kể từ năm 2015 chính thức lấy Ngày 8 tháng năm hàng năm để kỷ niệm chiến thắng chủ nghĩa quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ 2 (WW2) và được gọi là Ngày tưởng nhớ và hòa giải. >>День памяти и примирения

 

Biểu tượng chung tưởng nhớ các nạn nhân WW2 là bông hoa anh túc đỏ. Bông hoa này tượng trưng cho sự tưởng nhớ tất cả những người ngã xuống, bất kể là quân nhân hay dân thường trong xung đột quân sự hay dân sự, như là một vết máu đỏ do bị bắn.

Đa số các nước Châu Âu, cả ở Mỹ và Anh đều lấy ngày 8 tháng 5 làm Ngày chiến thắng ở Châu Âu. Ngoài ra một số nước xem ngày này là Ngày tưởng nhớ và hòa giải đã được Liên hợp quốc tuyên ngôn.

Kyiv hôm nay >>

Odesa 

Nguồn: Fakty

 

»Cùng chủ đề