Theo sắc lệnh ngày 14 tháng 10 năm 2014 của tổng thống ukraina Petro Poroshenko Ngày người bảo vệ Ukraina (gọi tắt Ngày bảo vệ tổ quốc) được xác định là ngày 14 tháng 10.  Đồng thời sắc lệnh cũng hủy bỏ sắc lệnh cũ, theo đó ngày 23 tháng 2 đã xem như Ngày bảo vệ tổ quốc.

Để dễ nhớ có thể chú ý rằng, ngày này trùng với Ngày lễ chuyển mùa (Thu-Đông) 14 tháng 10, bắt đầu kết thúc các công việc ngoài trời, chuyển về sinh hoạt trong sân vườn do chuyển đổi thời tiết, đồng thời nó cũng có nghĩa thứ hai quan trọng là “Che chở”, sự che chở của Chúa… –  Покро́в день (Покро́в, Покрова́) >>

Ngày 14 tháng 10 được quốc hội Ukraina xác định cũng là ngày nghỉ quốc gia chính thức.

Ngày lễ Người bảo vệ tổ quốc như vậy trùng với Ngày chuyển mùa – Покро́в день (Покро́в, Покрова́).

Theo truyền thống lịch sử chính vào Ngày này trong truyền thống quân đội Ukraina trước đây, nói riêng là quân đội cô-dắc thường tổ chức vinh danh những người có công trong trận mạc.

Năm nay, Cty Đường sắt Ukraina tăng 7 đoàn tàu theo các hướng để phục vụ Ngày lễ này.

Nguồn: Fakty 

»Cùng chủ đề