Chính quyền Ukraina cẫn tiếp tục chính sách phần quyền cho địa phương, tiếp tục giúp đỡ chính quyền các cộng đồng địa phương liên kết.

Theo lời tổng thống Poroshenko trong ba năm ngân sách các cộng đồng tăng lên hơn gấp đôi, theo thủ tướng Groisman, cho tới ngay hôm nay ngân sách các địa phương tăng lên gấp ba.

“Ngân sách các Hội đồng địa phương phải tăng lên nhiều lần. Các thủ lĩnh tại các cộng đồng cần phải sử dụng tiền ngân sách để giải quyết tốt các vấn đề của đia phương mình tại chỗ”, – Poroshenko nói.

Tuy nhiên, tổng thống cho rằng cần phải từ bỏ chế độ xâm chiếm sở hữu bằng cách lập Đăng bộ tài sản thống nhất toàn, không có trùng lặp để tránh lợi dụng xâm chiếm quyền sở hữu.

“Cần xóa sổ Đăng bộ đúp, cái mà tạo nên các vụ chiếm đoạt quyền sở hữu… Cần có Đăng bộ thống nhất toàn quốc… minh bạch và thông thoáng. Không thể có tiếp tục cải cách và đấu tranh với nạn chiếm đoạt sở hữu một cách có hiệu quả khi đăng bộ quyền sở hữu không thông thoáng, không minh bạch”, – Porosheko nói.

Thủ tướng Volodimir Groisman tuyên bố ở Ternopil rằng tài nguyên ngấn sách của các địa phương phải được sử dụng có hiệu quả và được chuyển đối thành lợi ích của cộng đồng, thành  lượng sống của công dân. Thủ tướng nói với đại diện các cộng đồng về họp tại tp Ternopil.

“Chúng ta đang xa vời với tính hiệu quả mà chúng tôi kỳ vọng ở cấp độ địa phương. Nhờ cơ chế đối thoại với người dân ở địa phương chúng ta luôn tìm thấy các giải pháp nhà nước mà trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp tự quản có trách nhiệm tại địa phương”, – người đứng đầu chính phủ Ukraina nói.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề