Đại diện đặc biệt của Bộ ngoại giao Mỹ Kurt Volker cho rằng Nga thường xuyên không chế sứ mạng thanh sát của SMM OSCE là nhằm dấu sự thật ở Donbass, trước hết là dấu thảm họa nhân đạo và thảm họa kinh tế. ông Volker đã viết thông báo trên trang Twitter. >>Twitter.

“Nga và các lực lượng của họ thường xuyên không chế phái bộ SMM OSCE và vi phạm các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận Minsk. Họ muốn để thế giới không nhìn thấy sự thật ở Donbass, trước hết là khủng hoảng nhân đạo và khủng hoảng kinh tế do họ tạo ra ở lãnh thổ này. Đã đến thời gian hòa bình phải được tái thiết ở Ukraina”, – ông Volker đánh giá.

Lưu ý rằng, vào tháng 5 đã xảy ra vụ nổ gần các địa diện của phái bộ SMM OSCE.

Nguồn: fakty

»Cùng chủ đề