Trước đó bộ ngoại giao Nga đã tuyên bố không cử đại diện tham gia phái bộ quan sát viên OSCE tới bầu cử ở Ukraina ngày 31 tháng 3, lấy lý do là thiếu an toàn.

Tuy nhiên ngày 12 tháng 2 Bộ ngoại giao Nga ra tuyên bố sẽ cử đại diện tham gia phái bộ quan sát viên, nhưng chỉ tới Ukraina đúng vào ngày bầu cử – 31 tháng 3. >>в сообщении МИДа РФ.

“Phía Ngta dự định sử dụng quyền của mình tham gia vào quan sát quốc tế cuộc bầu cử ở Ukraina trong phái bộ của tổ chức an ninh và hợp tác Châu Âu (OSCE)”, – trong thông báo nói.

Các ứng viên tham gia đã được phía Nga gửi tới Văn phòng các định chế dân chủ và nhân quyền của OSCE, và họ sẽ chỉ trược tiếp có mặt đúng vào ngày bỏ phiếu – 31 tháng 3.

Lưu ý rằng, vào tuần dầu tháng 2 quốc hội Ukraina đã thông qua dự luật số 9524 cấm các công dân Nga quan sát bầu cử ở Ukraina. Đại diện Nga đi quan sát bầu cử ở Ukraina nằm trong thành phần của phái bộ OSCE mà nước Nga là thành viên.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề