Nước Nga đã để lại ở Belarus sau khi kết thúc tập trận “Zapad-2017” cho dù họ đã hứa là sẽ đưa về hết quân đội. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraina, tưởng Victor Muzhenko tuyên bố trong phỏng vấn của “Reuters.”

“Chúng tôi có thông tin rằng, họ đã gọi về nước mấy đơn vị quân đội trong số họ thông báo 12,5 ngàn quân nhân, trong số đó có 3 ngàn quân Nga, nhưng treenthwcj tế ở đó có số lượng quân nhiều hơn thế rất nhiều”, – ông Muzhenko nói.

Ông Muzhenko đánh giá rằng, nước Nga đã đưa ra các đơn vị không quân để cho thấy quân dội đã rút về nước.

“Quân đội đã thể hiện điều này trước hết là bằng đưa không quân trở về – họ bay về từ các sân bay và tới các sân bay ở Nga. Nhưng chúng tôi hiểu rằng 300-400 kiloo mét đối với không quân chỉ là một khoảng cách mà có thể bay qua trong một thời gian ngắn”, – ông nói.

Tổng tham mưu trưởng quân đội nhấn mạnh rằng sự căng thẳng sau “Zapad-2017” còn gia tăng nhiều hơn.

Hãng tin đánh giá Ukraina hi vọng nhận được vũ khí sát thương phòng thủ từ Mỹ, hãng tin viết.

“Chúng tôi kỳ vọng quyết định tương tự, bởi vì rằng tất cả thương lượng đã kết thúc, còn các vấn đề tương ứng đã được thỏa thuân – về danh sách và loại vũ khí – chúng tôi kì vọng những quyết ddihj chính trị của các cộng sự của chúng tôi”, – ông Muzhenko nói.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề