Giám đốc bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina Victor Muzhenko (>>Виктор Муженко ) đã ký quân lệnh yêu cầu các lực lượng vũ trang, các chỉ huy các đơn vị tất cả các cấp quản lý quân đội phải thực hiện luật Ukraina “Về lên án chế độ cộng sản, chế độ dân tộc xã hội chủ nghĩa của các chế độ độc tài ở Ukraina và cấm sử dụng các biểu trưng của các chế độ này”.

Ông Muzhenko đã viết thông báo trên trang Fb kèm theo bản coppy tài liệu.

Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang đánh giá rằng, việc chính quyền Nga đặth tên các địa danh của Ukraina cho các đơn vị quân đội không có ảnh hưởng gì tới quân đội Ukraina, còn quân đội Ukraina có những truyền thống lịch sử riêng của mình.

“Bằng những quyền định đặt tên chính quyền Nga muốn đánh cắp lịch sử đã qua. Đó chỉ là sử giả mạo lãnh thổ và tranh chấp lãnh thổ với các nước khác mà nước Nga không có quan hệ nào cả. Đây là tín hiệu rõ ràng cho chúng ta và cho cả thế giới, rằng quân xâm lược sẽ kjhoong dừng ở Donbass và Crimea. Họ còn huy động cả các lực lượng thân Nga trên lãnh thổ Ukraina”, – ông Muzhenko tuyên bố.

Ông Muzhenko nhấn mạnh rằng, truyền thống của quân đội Nga đương đại là sự pha trộn của các chuyện thần thoại xô viết và đế quốc Nga, còn đối với quân đội Ukraina mỗi người lĩnh đã nhận thức rõ điều này vào năm 2014 và đã có sự lựa chọn.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề