Tòa án Hiến pháp Moldova đã thừa nhận luật về hoạt động ngôn ngữ được thông qua vào năm 1989, theo đó tiếng nga được xem là ngôn ngữ giao tiếp giữa các dân tộc thì nay đã hết thời hiệu. TTX Ukrinform đưa tin. >>Укринформ.

“Thừa nhận luật về hoạt động của các ngôn ngữ trên lãnh thổ Cộng hòa xô viết xã hội chủ nghĩa Moldova nay đã hết thời hiệu”, – chủ tịch tòa án pháp hiến Mikhail Poalelun thông báo.

Như vậy bằng quyết định này tòa án pháp hiến đã thỏa mãn một phần khiếu nại của Đảng tự do Moldova.

Theo khiến kiện đảng tự do đòi tòa thừa nhận luật mà trong đó nói tiếng nga được xác định như là ngôn ngữ giao tiếp giữa các dân tộc là bất hợp hiến.

Theo ý kiến của các nhà đảng Tự do thì ngôn ngữ giao tiếp giữa các dân tộc ở Moldova phải là tiếng Romania. Luật năm 1989 xác định vị trí tiếng Nga như vậy là sự đối xử bất công với các ngôn ngữ khác ở Moldova.

Trước đó, ngày 4 tháng 6, tòa án pháp hiến Moldova đã thừa nhận luật về đấu tranh với tuyên truyền nga là hợp hiến.

Luật có hiệu lực từ ngày 12 tháng 2 và trong thời gian đó tới nay nhiều kênh truyền hình Moldova truyền tải các kênh Nga đã bị phạt những số tiền lớn, kể cả do truyền trực tiếp bài phát biểu của tổng thống Nga trước quốc hội liên bang

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề