Bộ tư pháp Ukraina bố cáo về việc tuyển các cặp mà có thể lần đầu tiên đăng ký kết hôn trong vòng 24 giờ. Bộ trưởng Pavel Petrenko viết thông báo trên trang Fb. (>>сообщил)

Chúng tôi thông báo tuyển và mời tham gia vào cuộc tuyển chọn và trở thành những người đầu tiên của dịch vụ mới của bộ tư pháp tất cả các cặp yêu nhau mà quyết định đăng ký kết hôn để thành lập gia đình”, – bộ trưởng Petrenko viết.

Những người chiến thắng có thể đăng ký kết hôn vào ngày đầu tiên của sự khởi động dịch vụ “Hôn nhân trong một ngày” được thực hiện vào ngày 14 tháng 8 ở Kyiv và ngày 19 tháng 8 ở Lviv.

“Tôi sẽ tự mình thấy sung sướng được chúc mừng những người chiến thắng cuộc tuyển chọn với sự thành lập gia đình mới trong một buổi lễ long trọng”, – ông Petrenko lưu ý.

Theo thông báo trên trang dự án “Hôn nhân trong vòng 1 ngày” trên Fb., lễ đăng ký hôn nhân của các cặp chiến thắng sẽ do chính bộ trưởng tư pháp Ukraina Pavel Petrenko ghi nhận đăng bộ.

Lưu ý rằng, ngày 13 tháng 7 chính phủ đã thông qua dự án thí điểm về đang ký kết hôn trong vòng 24 giờ ở Kyiv, Odessa, Lviv, Maryupol và Severodonetsk.

Trước đó Bộ tư pháp đã khởi động tại một số thành phố dự án thí điểm để làm tốt hơn công tác đăng ký trẻ sơ snh trực tiếp tại Nhà hộ sinh.

Nguồn: LB.ua

PS: Chúng tôi hi vọng thanh niên cộng đồng ta ở Ukraina không bỏ qua cơ hội này để trở thành cặp nổi tiếng bởi: 1) được chính bộ trưởng thực hiện thủ tục đăng bộ; 2) được đưa lên truyền hình của cả nước; 3) không loại trừ các bạn sẽ được báo chí phỏng vấn. Rõ ràng là những kỷ niệm không bao giờ quên trong đời… mà không phải ai cũng có cơ hội !

Tại sao không?

Những đám cưới việt gần đây nhất >> Mạnh Dũng-Thu Hà >>

Dương Đạt-Dương Thủy >>

Chúng mừng các bạn trẻ hạnh phúc bằng sự lựa chọn này!…

»Cùng chủ đề