Những nỗ lực của Bộ y tế Ukraina nhằm chuyển “hệ thống điều trị không mất tiền” có từ thời xô viết sang Hệ thống y tế mất tiền bằng con đường nhà nước và nhân dân cùng trả tiền cho các dịch vụ y tế đã không được trọn vẹn. Luật cải cách y tế tuy đã thông qua nhưng nhiều ý tưởng mới bị cắt xén. Và chưa chắc đã được phê duyệt sau khi đã được quốc hội biểu quyết.

Theo luật này, kể từ năm 2018 người dân sẽ tự lựa chọn cho mình bác sỹ gia đình. Trong khi đó bác sỹ nhận lương phụ thuộc vào việc anh ta có bao nhiêu người ký kết hợp đồng phục vụ y tế. Lương bác sỹ gia đình do cơ quan mới có tên “Cục bảo vệ sức khỏe quốc gia” lo liệu trên cơ sở hoạt động cụ thể của bác sỹ.

Những thay đổi căn bản trong ngành y tế sẽ xảy ra vào năm 2018-2019.

Về thực chất thì xem như nhà nươc thừa nhận mình không có khả năng thực hiện Điều 49 của Hiến pháp – bảo đảm y tế có chất lượng và không mất tiền cho toàn dân. Từ giờ hàng năm Chính phủ sẽ công bố danh mục các dịch vụ mà chính phủ có thể trả tiền cho dân chúng từ nguồn ngân sách – những người đòi hỏi bảo đảm sự trợ giúp y tế, công bố Danh sách các dịch vụ và thuốc mà bệnh nhân có thể nhận không mất tiền từ các cơ sở y tế nói chung

Hiện chưa xác định cụ thể những dịch vụ y tế sơ cấp và khi có dịch bệnh cùng với thuốc điều trị không mất tiền, tuy nhiên đã xác định mức tiền ngân sách tối thiểu được dành cho y tế không dưới 5% GDP hàng năm (chẳng hạn cho năm 2016 có thể đó là 120 tỉ Hrivnia).

Chi phí cho chương trình mới này được xem là một Điều khoản cứng của luật ngân sách hàng năm.

Theo những quy định mới mỗi người bệnh nhân cần phải ký với môt bác sỹ được gọi là Bác sỹ gia đình, với bác sỹ đa khoa hay với bác sỹ nhi khoa một bản “Tuyên ngôn về lựa chọn bác sỹ” (hợp đồng, -nd).

Về thực chất thì đây là hợp đồng cung cấp dich vụ y tế. Khi lựa chọn bác sỹ thì việc đăng ký chỗ ở hoàn toàn không quan trọng (không nhất thiết phải là bác sỹ tại nơi cư trú, -nd). Còn bác sỹ thì bị cấm từ chối tuyên ngôn (cấm từ chối ký hợp đồng, -nd) vì lý do bệnh nhân có bệnh mãn tính, do độ tuổi, do giới tính hay do tình trạng đẳng cấp xã hội, hoặc do tình hình đời sống vật chất.

Trong dự luật không hề nói về hạn chế số lượng bệnh nhân mà một bác sỹ có thể phục vụ.

Để nhận dịch vụ y tế không mất tiền ở cấp thứ hai, chẳng hạn điều trị nội trú trong bênh viện hoặc cấp ba – điều trị chuyên khoa thì ban đầu bệnh nhân phải ký bản tuyên ngôn với bác sỹ gia đình.

Chỉ có bác sỹ này mới có thể cho bệnh nhân giấy giới thiệu trợ giúp y tế ở cấp thứ hai và cấp chuyên ngành không mất tiền, nếu những dịch vụ đó nằm trong chương trình của chính phủ.

Điều đáng lưu ý là luật áp dụng hạn chế 20% đối với khối lượng dich vụ phải trả tiền, đồng nghĩa là trên 80% tổng số tiền các dịch vụ bệnh nhân không phải trả.

Cải cách y tế sẽ được áp dụng theo giai đoạn. Giai đoạn sơ cấp – kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, cải cách liên quan mắt xích sơ cứu. Nghĩa là để cung cấp dịch vụ y tế bằng bác sỹ gia đình mỗi người cần phải ký kết các tuyên ngôn nói trên với các bác sỹ (ký hợp đồng y tế, -nd).

Nguồn: RBC-Ukraina

»Cùng chủ đề