Qua quá trình phấn đấu rèn luyện của bản thân, được sự giáo dục, bồi dưỡng của tổ chức Đảng, Trần Văn Tiến Vinh dự được đứng trong hàng ngủ của Đảng, chúng tôi xin giới thiệu lời tuyên thệ của Đảng viên Trần Văn Tiến tại lễ kết nạp Đảng viên ngày mùng 8-1-2017

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề