Lời kêu gọi giúp đỡ của chị: Nguyên Thị Hoa quê Nam Định là mẹ của bé Nguyễn Nhật Linh hiện đang sinh sống tại thành phố Kharcov.

Kính gửi đồng bào Việt Nam tại kharkov và Ukraina, tôi tên là Nguyên Thị Hoa quê Nam Định là mẹ của bé … Đọc tiếp Lời kêu gọi giúp đỡ của chị: Nguyên Thị Hoa quê Nam Định là mẹ của bé Nguyễn Nhật Linh hiện đang sinh sống tại thành phố Kharcov.