Lời cảm ơn của nhóm “Thiện Nguyện” và gia đình bé Nguyễn Nhật Linh

Sau tin bé Nguyễn Nhật Linh con của chị Nguyên Thị Hoa ở thành phố Kharcov bị bệnh nặng hiểm nghèo, hoàn cảnh … Đọc tiếp Lời cảm ơn của nhóm “Thiện Nguyện” và gia đình bé Nguyễn Nhật Linh