Liên minh Châu Âu chính thức tuyên bố với những phê phán chính quyền Ukraina do việc tổng thống đưa ra dự luật về tòa án chống tham nhũng trái với các lời hứa của Kyiv và khuyến nghị của Ủy ban Venice.

Trong bình luận bằng văn bản đại diện thư ký báo chí EU đã cho báo “Ukrainska Pravda” biết nội dung bất bình dưới đây.

Brussel lưu ý tới việc các cộng sự Ukraina nhiều lần nhận nghĩa vụ về thành lập Tòa chống tham nhũng. “Sự thành lập Tòa chống tham nhũng độc lập một cách có hiệu lực và hiêu quả ở Ukraina trở nên một bước đi cần thiết trong cuộc đấu tranh với nạn tham nhũng ở trong nước… Vì vậy, chúng tôi chào đón việc đưa ra quốc hội dự luật này”, – trong văn bản bình luận.

Trong khi đó theo EU, dự luật tổng thống đưa tới quốc hội không tương ứng với các nghĩa vụ của Ukraina.

“Những điều khoản cơ bản của dự luật không tương xứng với các khuyến nghị của Ủy ban Venice. Điều quan trọng là các vấn đề đã được xem xét, và EU đã đưa ra tín hiệu cho chính quyền Ukraina”, – phía EU lưu ý.

Đại diện Liên minh Châu Âu nhấn mạnh việc thành lập Tòa chống tham nhũng tương xứng với các nghĩa vụ của Ukraina là cần thiết để thực hiện các điều kiện cấp chế độ phi thị thực. “Việc thành lập tòa… được Ủy ban Châu Âu đòi hỏi trong khuôn khổ quan sát cơ chế đình chỉ chế độ phi thị thực”, – trong bình luận nói.

Trong văn bản bình luận cũng nhấn mạnh sự hợp tác các nỗ lực với các định chế quốc tế: “EU hợp tác với Mỹ và IMF trong vấn đề này, và tất nhiên sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng của Ukraina để duy trì quá trình này”.

Như đã biết các định chế tài chính quốc tế quan trong như IMF và WB đã đưa ra những đòi hỏi cứng rắn đối với chính quyền Ukraina để tiếp tục cung cấp tài chính cho Ukraina.

Nguồn: Pravda

»Cùng chủ đề