Quốc gia tổ chức Summit G7 lần này đã mời bộ trưởng ngoại giao Ukraina Pavlo Klimkin tới Toronto dự Summit G7 vào ngày 22 tháng 4.

Đại sứ Ukraina Andrey Shevchenko tại Canada đã cho báo Sự thật Châu Âu biết.

Theo lời nhà ngoại giao, lần đầu tiên trong lịch sử Ukraina sẽ tham dự vào cuộc gặp gỡ đầy đủ và theo kế hoạch “Summit G7”.

“Đã tới lục cần có những quyết định nghiêm túc và mang tính chiến lược về Ukraina, nước Nga và về việc đối mặt với quốc tế và các chương trình nghị sự thế giới.

Chúng ta sung sướng khi Ukraina có thể kết nối với những cuộc thảo luận quan trọng, rất cần thiết và cấp bách và chúng ta hi vọng đóng góp sức mình vào các quyết định chung cho sự nghiệp hòa bình và phát triển toàn cầu”, – đại sứ nói.

Lưu ý rằng, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 Canada đã bắt đầu làm chủ tịch 1 năm Nhóm quốc gia G7 – một câu lạc bộ phi hình thức những có vai trò chủ đạo trong chính sách toàn cầu, phát triển dân chủ và kinh tế thế giới.

Các quốc gia G7 bao gồm: Mỹ, Canada, Anh, Đức, Nhật Pháp và Italia.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề