Trung tâm chống khủng bố của cơ quan SBU thông báo rằng, kể từ đầu cuộc xung đột ở Donbass có 3233 người được thoát tù tội trên lãnh thổ bị chiếm đóng, trong số đó có cả quân nhân cũng như dân sự bị chiến binh giam giữ.

Cơ quan báo chí SBU thông báo trên website ngày 10 tháng 3 năm 2019.

“Theo các dữ liệu thống kê của Trung tâm chống khủng bố những người bị giam giữ và tước quyền tự do bao gồm cả quân nhân và dân sự trên lãnh thổ bị chiếm đóng bất hợp pháp kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2014 tới nay – tổng số tất cả những người được giải phóng là 3233 người”, – trong trả lời báo chí của Trung tâm chống khủng bố nói.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề