Ngoài ra HĐBT cũng đề nghị quốc hội tăng cường trừng phát lái xe có hơi men. Quyết định được HĐBT thông qua hôm thứ 6, 10 tháng 11.

Nói chung HĐBT ủng hộ sửa đổi do bộ nội vụ đề xuất. Trong số đó có hạn chế tốc độ xe hơi trong thành phố và giảm thời hiệu bằng lái xe cấp lần đầu từ 30 năm xuống 2 năm. Thời hiệu hai năm được xem như là thời hiệu tạm thời để thử thách kỹ năng và hiểu biết của người lái xe.

Sau hai năm bằng lái xe có thể được cấp lại với thời hiệu 30 năm mà không cần thi lại nếu lái xe trong vòng hai năm không có sai phạm quá hai lần các điều khoản quy định an toàn giao thông.

Ngược lại thì người lái xe bắt buộc phải học lại và thi lại để được cấp bằng lái xe thời hiệu 30 năm.

HĐBT đồng thời cũng thông qua những điều khoản về thủ tục tương ứng cấp bằng lái xe.

Chính phủ cũng thông qua dự án luật gia tăng các hình phạt đối với các vi phạm luật lệ giao thông, đặc biệt khi lái xe có hơi men.

Nói riêng, chính phủ đề xuất trách nhiệm hình sự do vi phạm luật pháp giao thông được thực hiện với tình trạng có hơi men hoặc say do sử dụng hóa chất khác dẫn tới gây tổn hại sức khỏe và tử vong cho người khác.

Nếu hậu quả của tai nạn giao thông do ảnh hưởng của hơi men làm người khác bị hại sức khỏe mức trung bình thì hình phạt tù là 3 năm cùng với tước quyền lái xe thời hạn từ ba năm tới năm năm.

Nếu vi phạm do hơi men dẫn tới bị thương nặn hoặc tử vong thì hình phạt sẽ từ 7 đến 12 năm tù giam và tước quyền lái xe thời hiệu từ 5 năm đến 10 năm.

Hình phạt hiện tại được quy định theo Điều 26 của Bộ luật hình sự – tù giam tối đa là 10 năm.

Ngoài ra, mức phạt tiền cũng được gia tăng nhiều lần cho một loạt vi phạm hành chính. Nói riêng, do vượt tốc độ tối đa trên đoạn đường quy định 50km – 3400 Hrivnia (hiện nay là 510Hn). Phạt do trốn chạy khỏi nơi gây ra DTP sẽ phạt 3400 Hrivnia và tiên liệu khả năng tước quyền lái xe thời hiệu 6 tháng.

Phạt do điều khiển phương tiện mà không có bằng lái tăng lên 20 lần – 10200 Hrivnia, nếu lặp lại mức phạt – 40800 Hrivnia

Những người bị tước quyền lái xe mà vi phạm quy định sẽ phải chịu phạt 20400 Hrivnia, lặp lại – 40800 Hrivnia.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề