Thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman nói trong phỏng vấn cho kênh Espresso. >>Эспрессо.

“Nếu bạn còn nhớ quá trình ngân sách thì nhiều người đã nói hủy hoại hệ thống từ quản địa phương. Đó là điều nhảm nhí hoàn toàn. Tôi với tư cách là chuyên gia nghe những điều này và hiểu rằng chúng không có gì chung với thực tiễn. Người lại hoàn toàn, sẽ có việc gia tăng trách nhiệm và cả tăng nguồn thu.

Chúng to có hầy như 50% gia tăng ngân sách địa phương hàng năm từ năm này sang năm khác. Vì vậy người ta nói là ở các địa phương có tiền. Đối với năm này chúng tôi đặt chỉ số tăng trưởng ngân sách địa phương là 25%”, – thủ tướng nói.

Theo lời ông, sự giãn quyền sẽ cho khả năng xóa bỏ tham nhũng.

“Bởi vì khi Hệ thống hết sức tập trung thì người ta điều khiển nó dễ dàng xét từ quan điểm sơ đồ ngầm. Còn khi đã phân tán quyền lực thì ngược lại, tất cả sẽ phụ thuộc vào chính quyền địa phương, mọi thứ sẽ rất khó để tập trung vì một sơ đồ tham nhũng nào đó”, – thủ tướng tuyên bố.

Lưu ý rằng, ngày 20 tháng 12 năm 2016 quốc hội Ukraina đã sửa đổi luật ngân sách, theo đó phần thu trong lĩnh vực giáo dục và ý tế sẽ được chuyển cho chính quyền địa phương chịu trách nhiệm, chứ không phải ngân sách nhà nước như trước đây. Ở đây muốn nói tới tiền cho các trường học (ngoài lương ra), các trường dạy nghề và các cơ sở nghỉ dưỡng cho trẻ em và người bị bệnh lao.

Đồng thời trên cân đối ngân sách địa phương sẽ có các khoản chi dịch vụ cộng đồng và cơ quan năng lượng, y tế, ưu tiên cho dịch vụ liên lạc và các khoản bù tiền giao thông công cộng.

Nguồn: LB.ua

»Cùng chủ đề