Tuy nhiên, việc thực hiện cải cách ở Ukraina đươc đánh giá dưới mức trung bình.

Các chuyên gia đánh giá quá trình thực hiện cải cách ở Ukraina dưới mức trung bình – 2,66 điểm theo thang 5 điểm. Đa số cho rằng, trong tất cả quá trình cải cách chỉ thực hiện được chưa quá một phần ba, truy nhiên đa số chuyên gia tin tưởng trong tương lai tất cả đều mỹ mãn. Các nhà phân tích đánh giá rằng, thể hiện đầu tiên phải là những cải cách mà hiện nay chưa thành công – các cơ quan thực thi pháp luật, chống tham nhũng, quản trị nhà nước.

Giám đốc quỹ “Sáng kiến dân chủ” Irina Bekeskina bình luận rằng, một trong những hướng thành công là hoạt động đối ngoại của Ukraina, nghĩa là hiệp định về hiệp hội vowiss EU và chế độ phi thị thực như là đỉnh cao của thương lượng.

“Còn nóí về các cải cách bên trong quốc gia thì đó là cải cách “giãn quyền trung ương cho địa phương” là thành công nhất.Bởi vì rằng trước đây trung ương nắm hết quyền, kể cả tài chính, sau đó phân phát nhỏ giọt, còn bây giờ các địa phương biết rõ mình thu được bao nhiêu và tự định đoạt số tiền thu được theo luật pháp mới quy định. Họ không còn phải đi xin như trước đây. Tuy nhiên có những vướng mắc là có tiềm năng tham nhũng bởi vì trung ương không thể kiểm soát hết các địa phương khi chưa có xã hội dân sự phát triển, khi còn tồn tại nguy cơ phong kiến ở địa phương. Khi xã hội dân sự phát triển thì cộng đồng dân sự tại địa phương sẽ tự kiểm soát chính quyền và tham nhũng tại địa phương sẽ mất dần”, – bà Bekeskina đánh giá.

Bà Bekeskina giải thích rằng, cho dù cải cách hưu trí chưa bắt đầu do tính toán lương hưu vượt  23% cho nên dân chúng thấy tình hình tốt lên, vào năm ngoài không có tình hình đó.

“Việc nâng mức lương tối thiểu cũng mang lại cảm nhận tích cực nhất định, nhưng dù sao những cải cách căn bản phải bắt đầu trong năm nay. Đó là cải cách hưu trí và giáo dục, vv…”, – bà Bekeskina bình luận.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề