IMF đã phổ biển bản tuyên bố sau khi có cuộc điện đàm với tổng thống Ukraina Petro Poroshenko chào đón việc Ukraina thông qua luật về toàn án chống tham nhũng và sẽ trên cơ sở đó thành lập toà án tối cao chống tham nhũng.

 “Tôi rất phấn khỏi vì quốc hội Ukraina đã thông qua luật về tòa án chống tham nhũng tối cao (Tòa CTN/ВАКС), là một bước quan trọng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Luật mới mở ra cho chính quyền con đường thành lập tòa án chống tham nhũng độc lập và mạnh mẽ, sẽ cùng với các chế định khác như Văn phòng chống tham nhũng quốc gia và công tố chuyên ngành chống tham nhũng sẽ khuyến khích sự bảo đảm tính công bằng mà nhân dân Ukraina đòi hỏi ở các yếu tố nhà nước”, – bà Kristine Lagard tuyên bố.

Giám đốc điều hành IMF đánh giá tính chất đầu tàu của tổng thống Poroshenko mà nhờ đó luật này đã được quốc hội thông qua, và bà Lagard đã chúc tổng thống tiếp tục bảo đảm cho sự bắt đầu hoạt động của tòa án này tới cuối năm nay.

“Chúng tôi đã thỏa thuận điều quan trong hiện nay là làm sao để quốc hội nhanh chóng thông qua luật bổ sung để về hình thức thành lập nên tòa án chống tham nhũng, đồng thời cả một số điều khoản bổ sung  để lấy lại mấy điều kiện cho tòa án chống tham nhũng tối cao có quyền xem xét tất cả các vụ án thuộc thẩm quyền, kể cả các vụ phúc thẩm theo các vụ án tòa sơ thẩm đã xét, những điều giống như trong bản dự án luật đã thông qua lần một”, – bà Lagard thông báo.

Tổng thống Poroshenko và bà Lagard thỏa thuaanju tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ nhằm mục đích thực hiện kịp thời những hành động khác, nói riêng là giá khí đốt và ngân sách – những điều có ý nghĩa cho giai đoạn kết thúc chương trình mở rộng hợp tác cấp vốn IMF cho Ukraina”, – trong tuyên bố cho biết.

Nguồn: lb.ua

PS: Thực ra là đang chuẩn bị lập tòa án CTN nhưng có vẻ IMF vẫn chào mừng vì chờ đợi điều này quá lâu. Hơn thế, trong văn bản luật đã bị cắt xén một số điều mà theo IMF là cần bổ sung vào bằng một dự luật bổ sung điều chỉnh.
»Cùng chủ đề