Ủy ban bầu cử trung ương Ukraina đã giải tán ủy ban bầu cử tỉnh Kharcov do ủy ban này đã từ chối đăng ký cựu chủ tịch UBHC tỉnh này, ông Mikhail Dobkin – ứng viên của khối đối lập “Oppoblock”.

Ủy ban bầu cử trung ương Ukraina đã thông qua quyết định hôm chiều thứ 6, 9 tháng 10, phòng báo chí của UBBC trung ương Ukraina thông báo. – Ủy ban đã xác định sự kiện nhiều lần vi phạm thô bạo Hiến pháp và luật pháp bầu cử của Ukraina bởi ủy ban bầu cử tỉnh Kharcov, trong thông báo cho biết.

Ủy ban bầu cử trung ương đánh giá rằng ủy ban bầu cử tỉnh cho dù đã có quyết định của UBBC trung ương ngày 7 tháng 10, số 395 hủy bỏ quyết định của UBBC tỉnh về từ chối đăng ký của ông Mikhail Dobkin thuộc khối đối lập “Oppoblock” nhưng vào ngày 8 tháng 10 lại tiếp tục từ chối đăng ký cho ông ta.

Lưu ý rằng, ngày hôm qua đại biểu nhân dân Mikhail Dobkin thông báo rằng ủy ban bầu cử khu vực tỉnh Kharcov đã từ chối cho ông ta đăng ký làm ứng viên của khối “Oppoblock”.

Nguồn: fakty.ictv.ua

»Cùng chủ đề