Hôm thứ 5, ngày 14 tháng 12 giao dịch đồng đô la trên sàn liên ngân đã gia tăng thêm 10 cô pếc khi mở sàn và đạt mức giá 27,3/27.32 uah, tới 12 giờ tăng lên 27,39/27,42uah.

Mức giá thấp nhất là 27,3, cao nhất 27,39, thấp nhất kể từ khi mở cửa giao dịch 27,32, cao nhất – 27,42uah.

Vào cuối phiên giao dịch giá đô la còn tăng tiếp và đạt mức 27,43/27,46uah.

Exchange trend >>

»Cùng chủ đề