Trơ lý tổng thống Nga về các vấn đề Ukraina Vladislav Surkov tuyên bố rằng các thương lượng của ông với đại diện đặc biệt của Mỹ về Ukraina Curt Volker được tiến hành một cách có tính xây dựng, TTX RBC đưa tin. >>РБК.

“Hai bên đã thảo luận dự án Nghị quyết của Liên hợp quốc về Donbass do phía Nga đề xuất. Đã tìm được sự hiểu biết về một loạt các quan điểm. Đa số những sự khác biệt đã được thừa nhận là có thể vượt qua”, – ông Surkov nói.

Ông cho biết thêm rằng, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện các thỏa thuận Minsk với vai trò quyết định của “Thể thức Normandia” và nhóm tiếp xúc ba bên ở Minsk.

Ông Vladislav Surkov – trợ lý tổng thống Nga về các vấn đề Ukraina

“Đã thỏa thuận với ông Curt rằng các cuộc tư vấn về điều tiết vấn đề Ukraina sẽ được tiếp tục để đạt được kết quả. Chúng tôi không hoài nghi gì về kết quả cuối cùng sẽ đạt được”, – ông Surkov kết luận.

Cuộc gặp gỡ lần này là cuộc gặp  gỡ lần thứ hai đối với ông Surkov và ông Vilker và được tiến hành ở Belgrad. Cuộc gặp thứ nhất hồi tháng 8 được tiến hành ở Minsk.

Nguồn: sevodnya

»Cùng chủ đề