Thôn Zolote-4 đã được các lực lượng chiến dịch OOS giải phóng hoàn toàn. Thông này thuộc vùng xám tỉnh Lugansk, tuy nhiên nó vẫn trong tầm tập kích của quân khủng bố “LPR”.

Theo lời của chủ tịch quân quản Konsstantin Ilchenko nói trên đài phát thanh “Grjmadske radio” thì thôn Zolote không có chế độ nhất định nào, bây giờ mới hoàn toàn thuộc chính quyền Ukraina kiểm soát.

“Bây giờ sự căng thẳng quân sự đặt lên thôn này sẽ giảm đi bởi vì nó đã trở thành địa danh hoàn toàn được quân đội Ukraian kiểm soát”, – ông Ilchenko nhấn mạnh.

Theo lời ông thôn nay hình mẫu thị trấn có 800 người dân. “Trong mọi trường hợp nó vẫn là nằm ở tuyến đầu và dễ bị tập kích từ phía địch. Tuy nhiên khu vực “vùng xám” đã giảm đi. Đó là sự thật. Vào cuối tháng 6 quân đội đã thực hiện trinh sát kỹ và đã cho chiếm thôn này. Chiến dịch do OOS thực hiện”, – ông Ilchenko cho biết.

Nguồn: gordonua

»Cùng chủ đề