Theo kết quả điều tra xã hội học, có 9,3% công dân ủng hộ thủ lĩnh đảng Batkivschina Yulia Tymoshenko trong một cuộc bầu cử tổng thống Ukraina ngày hôm nay nếu bà là ứng cử viên.

Dù là ai trúng cử thì xu thế hội nhập châu Âu cũng khó có thể đảo ngược khi cải cách thể chế ở Ukraina đã có những bước đi quan trọng và quyết định.

Tiếp theo là tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko (8,4%) và nhạc sỹ, nhạc công Sviatoslav Vakarchuk (7,3%).

Đó là Kết quả điều tra xã hội học của Trung tâm “Sotsis” (>>Социс) được tiến hành vào ngày 11-12 tháng 5 năm 2018.

Người đứng vị trí thứ tư theo kết quả điều tra là cựu bộ trưởng quốc phòng, thủ lĩnh đảng Thái độ công dân Anatoly Gritsenko – 7%, tiếp theo là Showmen Vladimir Zalenskiy – 6,6%, ĐBND đảng đối lập Oppoblock Yuri Boyko – 5,6% và thủ lĩnh đảng Cấp tiến Oleg Liasko – 4,8%.

Ông Vadim Rabinovich, thủ lĩnh đảng “Vì đời sống” có 3,4%, tiếp theo sau là ông Andrey Sadoviy (Đảng Tự cứu mình) – 2,8% và thủ lĩnh đảng “Svoboda” Oleg Tyanibok – 2%, vị trí thứ 8.

Có 13,2% những người được hỏi tuyên bố sẽ không tham gia vào bầu cử, 10,6% sẵn sàng bỏ phiếu cho những ứng viên khác. Có 19,2% cử tri được hỏi chưa xác định được thái độ sẽ bỏ phiếu cho ai và từ chối trả lời.

Bà Tymoshenko nhận được sự ủng hộ cao ở tỉnh Zakarpatye – 13,3%, còn ở Kyiv có tỉ lệ ủng hộ cao ông Poroshenko – 14%, Gritsenko – 11%, còn ở miền tây nhạc công Vakarchuk nhận được sự ủng hộ cao – 15,7%.

Zelenskiy có sự ủng hộ cao ở miền đông – 14,7%, ông Boyko (15%) và Rabinovich (12%) có sự ủng hộ cao ở Kharkiv. Ông Liasko có sự ủng hộ cao ở phía bắc – 9,7%.

Sự khảo sát được tiến hành trên toàn lãnh thổ Ukraina với 3000 người đủ độ tuổi cử tri tham gia, ngoại trừ Crimea và lãnh thổ bị chiếm đóng ở Donbass.

Lưu ý rằng bầu cử tổng thống Ukraina thường kỳ sẽ được tiến hành vào ngày 31 tháng 3 năm 2019.

Cuộc khảo sát thái độ cử tri do Quỹ “Sáng kiến dân chủ” cùng với Trung tâm Razumkov tiến hành trong thời gian 19-25 tháng 5. Theo kết quả chỉ có 7,6% công dân sẵn sàng bầu lại ông Poroshenko thêm nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai. Kết quả này thấp hơn sự ủng hộ cho bà Yulia Tymoshenko và cựu bộ trưởng quốc phòng Anatoly Gritsenko và cả ĐBND đối lập Yuri Boyko.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề