Đó là những đảng nào? Kết quả khảo sát được tiến hành trước khi các đảng công bố Danh sách “TOP” ứng viên của đảng.

Hãng điều tra XHH của Trung tâm quốc tế xã hội học ở Kyiv “KMIS” đã thực hiện của khảo sát cảm tính của cử tri đối với các chính đảng đăng ký tham gia cuộc bầu cử vào quốc hội Ukraina năm 2019.

Lọt ngưỡng cửa 5% để vào quốc hội khóa 9 có các đảng: “Người hầu nhân dân” (Razumkov), đảng thân Nga “Cương lĩnh đối lập – vì đời sống” (Medvedchuk, Bouko), “Đoàn kết Châu Âu” (Poroshenko), “Batkivschina” (Tymoshenko) và “Golos” của ca sĩ Vakarchuk.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6, trước khi các đảng công bố danh sách TOP ứng viên DBND của đảng mình.

Theo các dữ liệu XHH mới

“Người hầu nhân dân” có sự ủng hộ của 48,5% cử tri đã xác định đi bỏ phiếu.

Đảng Cương lĩnh đối lập-Vì đời sống (Medvedchuk, Boyko) có 11,8% sự ủng hộ.

“Đoàn kết Châu Âu” của Poroshenko có 8,1% cử tri ủng hộ,

“Batkivschina” của Yulia Tymoshenko – 7,8%,

“Golos” của Vakarchuk – 5,6%.

Đảng “Sức mạnh và danh dự” của ông Smesko – 3,8%,

Đảng cấp tiến của Liasko – 2,9%, đảng Svoboda của Tiagnibok – 1,9%, đảng Thái độ công dân – 1,8%.

Lưu ý rằng, các đảng liên danh với nhau mới đây chwea dduwwocj xét tới trong cuộc khảo sát lần này. Chẳng hạn, đảng Oppoblock liên danh với đảng “Của chúng ta”, đảng “Hồi sinh” và đảng “hãy tin vào việc làm”, hoặc như đảng Svoboda liên danh với “Binh đoàn dân tộc”. Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề