Những chính đảng vượt qua ngưỡng 5% trong một cuộc bầu cử quốc hội giả định trong tuần này, đó là:

“Người hầu của nhân dân”, “Cương lĩnh đối lập-vì đời sống”, Khối BPP “Solidarnost”, đảng “Batkivschina”.

Hãng tin Interfax-Ukraina đưa tin. >>Интерфакс-Украина,

Kết quả trắc nghiệm xã hội học do Trung tâm “Thanh sát xã hội”, Viện nghiên cứu XHH Yaromenko và Nhóm Rating tiến hành.

Tỉ lệ ủng hộ các đảng trong số những người được hỏi là như sau:

  • Đảng người hầu của nhân dân – 29,5%;
  • Cương lĩnh đối lập – 8,1%;
  • BPP Solidarnost – 7,8%;
  • Batkivschina – 6,7%.
  • Đảng của ông Smesko “danh dự và sức mạnh” nhận được 3,8%;
  • Đảng Thái độ công dân – 3,7%;
  • Khối đối lập – 2,6%;
  • Đảng cấp tiến Liasko – 2,4%;
  • Đảng Svoboda – 2,4%;
  • Đảng Tự cứu mình – 1,5%.

Đảng Cấp tiến Liasko  – 2,4% (3,3%), Đảng “Svoboda” – 1,8% (2,4%), đảng “Tự cứu mình” – 1,5% (2,0%).

Đảng của ca sĩ Vakarchuk (khi chưa tuyên bố thành lập) nhận được 0,7%.

Các đảng phái khác đều nhận dưới 0,5%.

Có 29,7% số người được hỏi đánh giá tích cực nếu Batkivschina kết hợp với Người hầu nhân dân cùng tham gia vào bầu cử quốc hội như một khối thống nhất, 49,2% cho ý tưởng này là tiêu cực, 21,1% không biết trả lời thế nào cho câu hỏi này.

Tương tự, Batkivschina với Cương lĩnh đối lập – 17,8% đánh giá tích cực, 57,4% đánh giá tiêu cực, 24,9% – không biết trả lời thế nào.

“Người hầu nhân dân” kết hợp với “Cương lĩnh đối lập” – 28% đánh giá tích cực, 49,4% đánh giá tiêu cực, 22,5% không biết trả lời thế nào về ý tưởng này..

Liên kết “Cương lĩnh đối lập” với “Khối đối lập” có 27,7% đánh giá tích cực, 44,6% – đánh giá tiêu cực, 27,7% không biết trả lời thế nào.

Có 49,3% những người được hỏi sẵn sàng đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội, nếu nó xảy ra vào chủ nhật tới, 29,9% nói có thể đi bầu, 8,8% nói không đi bỏ phiếu, 5,5% có thể hoặc không thể, 6,4% khó khăn trả lời.

Các khảo sát được tiến hành từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 tại 24 tỉnh và thủ đô của Ukraina. Có 3 ngàn người tham gia trắc nghiệm, với sai số xử lý dữ liệu là 1,8%.

Nguồn: InterfaxUkraina

»Cùng chủ đề