Ngày 9 tháng 8 cơ quan công tố tối cao GPU đã bắt giữ điều tra trưởng của cơ quan này do nhận hối lộ lớn.

“Hattrick trong ngày”. Cơ quan thanh tra GPU đã bắt giữ điều tra trưởng với bằng chứng nhận 50 ngàn đô la tiền hối lộ”, – trưởng công tố tối cao Yuri Lutsenko thông báo trên Fb.

Chi tiết vụ bắt giữ được người phát ngôn Sargan thông báo trước báo giới.

Theo khai báo của nguyên đơn, cuộc điều tra, theo dõi được tiến hành từ ngày 19 tháng 7 bởi các cán bộ của GPU.

Để nhận lợi ích bất hợp pháp cán bộ công tố đã sử dụng một người trung gian.

“Cơ quan thanh tra của GPU một lần nữa làm việc rất tốt. Hiện tại các hành động tố tụng trước xét xử đang được tiến hành”, – bà Sargan thông báo.

Trước đó đã có thông báo bắt giữ một giám đốc xí nghiệp thầu khoán sửa chữa đường bộ tham nhũng  1 triệu tiền ngân sách chi cho sửa chữa đường nông thôn.

Tại Kyiv giám đốc phòng thu ngân khố cơ quan ngân khố nhà nước cũng bị bắt giữ vì nhận hối lộ. Cơ quan SBU đã lột mặt nạ cán bộ Hội đồng tính Khmelnitska và trưởng phòng thừa hành của UBHC tỉnh này do nhận nhận hối lộ 30 ngàn đô la.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề